The official text in Finnish

Eurooppalainen kansalaisaloite “30 km/t – katujen käyttömahdollisuuksien parantaminen”


Aihe

Ehdotamme 30 km/t (20 mailia/t) EU-laajuisena lähtökohtaisena nopeusrajoituksena kaupunki- ja asutusalueilla. Paikallisviranomaiset voisivat poiketa tästä jos he voivat osoittaa miten suojattomimpien tienkäyttäjien turvallisuus- ja ympäristötarpeet on huomioitu.

Kuvaus ehdotetun kansalaisaloitteen tavoitteista joiden toteuttamiseksi komissiota pyydetään toimimaan

EU:lla on selkeät tieturvallisuus- ja ympäristötavoitteet mutta nämä eivät vielä toteudu käytännössä. 30 Km/t perusnopeusrajoituksena auttaisi näiden tehokkaampaa toteuttamista koska tämä on osoittautunut menestykselliseksi keinoksi vähentää henkilövahinkoja ja kuolemia, melua, ilmansaasteita ja hiilidioksidipäästöjä ja parantaa liikenteen sujuvuutta. Ihmiset voivat matkustaa tuntien vähemmän pelkoa. Ympäristöystävällisten matkustusmuotojen tulevat houkuttelevimmiksi.
Läheisyysperiaatteen kunnioittaminen edellyttää että paikallisviranomaisille jää lopullinen päätösvalta asettaa eri nopeusrajoituksia ja käyttää muita keinoja samojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustamissopimusten säännökset joihin aloite nojaa.

Artiklat 91.1(c) ja 191 SEUT